Natryskowe nakładanie tynku

Natryskowe nakładanie tynku
Do natrysku można stosować tynki TA 11, TS 12, TN 30 o strukturze baranka, o grubości uziarnienia 1,5 mm lub 3 mm. W tym przypadku należy używać agregatu tynkarskiego z pistoletem o odpowiednich dyszach: tynk o grubości 1,5 mm – dysza 2 mm, a tynk o grubości 2 mm – dysza 3 mm. Ciśnienie na agregacie powinno wynosić 5,5-6 bar. Strumień masy powinien być natryskiwany prostopadle w odległości około 25 cm od ściany. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na całym fragmencie ściany, będącym odrębną częścią elewacji.
Natryskowe nakładanie tynku
Natryskowe nakładanie tynku