Prezentacja prawidłowego układu kołków na płytach z wełny mineralnej

Prezentacja prawidłowego układu kołków na płytach z wełny mineralnej
Zaleca się stosowanie 6-8 szt. kołków na 1 m2. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości wełny mineralnej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu zwartym powinna wynosić co najmniej 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niż 8 cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez co najmniej dwa żebra bloczka.
Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt wełny mineralnej. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godz. od przyklejania płyt.
Prezentacja prawidłowego układu kołków na płytach z wełny mineralnej
Prezentacja prawidłowego układu kołków na płytach z wełny mineralnej