Ręczne nakładanie tynku

Ręczne nakładanie tynku
Masę tynkarską należy nałożyć przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna. Następnie zatrzeć płaską pacą z tworzywa sztucznego w celu uzyskania żądanej faktury (baranek – ruchami kolistymi, kornik – pionowo lub poziomo). W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu i strukturze, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Proces schnięcia wypraw tynkarskich, niezależnie od rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza proces wysychania może się wydłużyć.
Ręczne nakładanie tynku (tynk mineralny)
a). Ręczne nakładanie tynku (tynk mineralny)
b). Ręczne nakładanie tynku (gotowa masa tynkarska)
b). Ręczne nakładanie tynku (gotowa masa tynkarska)
c). Kierunek przesuwania pacy przy zacieraniu tynku o strukturze kornika
c). Kierunek przesuwania pacy przy zacieraniu tynku o strukturze kornika
d). Kierunek przesuwania pacy przy zacieraniu tynku o strukturze baranka
d). Kierunek przesuwania pacy przy zacieraniu tynku o strukturze baranka