Dodawanie zdjęcia faktury VAT

Dodawanie zdjęcia faktury VAT

Strona: www.programproplus.pl

KROK 1

Dodawanie zdjęcia FV jest możliwe z kilku miejsc, m.in. ze strony głównej DODAJ FV

KROK 2

Po kliknięciu w przycisk DODAJ FV, przechodzimy do strony DODAJ FAKTURĘ VAT. Aby dodać fakturę i/lub kilka jej stron klikamy w DODAJ PLIK

KROK 3

Otwiera się okno z wyborem sposobu dodawania zdjęć FV - za pomocą aparatu lub z biblioteki.

Dodajemy tylko jedną FV lub jedną stronę FV – jako jedno zdjęcie

KROK 4

Za każdym razem kiedy dodamy stronę FV pojawia się informacja o jej dodaniu. Jeśli chcemy dodać kolejną stronę tej samej FV klikamy DODAJ PLIK

Aby usunąć dodaną stronę/FV klikamy w X

Jeśli chcemy zakończyć dodawanie FV, klikamy w aktywny „przycisk” DODAJ FAKTURĘ VAT

KROK 5

Po kliknięciu DODAJ FAKTURĘ VAT pojawia się okno z informacją o jej wysyłaniu, a następnie o jej dodaniu.

Zamykamy okno klikając w X

KROK 6

Jeśli mamy do dodania kolejną FV możemy ponowić cały proces poprzez kliknięcie w DODAJ PLIK

KROK 7

Po dodaniu wszystkich FV możemy sprawdzić jej status na stronie Twoje FV

Statusy jakie mogą się pojawić:

 • W weryfikacji
  Dane z faktury są zaczytywane i analizowane przez system OCR.

 • Zakończona
  Dane z faktury zostały prawidłowo odczytane i naliczone zostały punkty za produkty FOVEO TECH znajdujące się na fakturze.

 • Odrzucona
  Faktura nie została rozpoznana (np. złej jakości zdjęcie lub faktura została już wcześniej dodana).
  W przypadku złej jakości zdjęcia, Uczestnik może dodać ponownie zdjęcie FV jednak nie większe niż 10 MB.

KROK 8

Uczestnik ma możliwość podglądu w SZCZEGÓŁACH ile i za jakie produkty zostały naliczone punkty dodanej FV

 

Wskazówki

Rozmiar zdjęcia, nie może być większy niż 10 MB

W przypadku zdjęcia FV, które jest powyżej 10 MB, system odrzuci FV i pojawi się komunikat:
„Błąd dodawania faktury. Spróbuj ponownie”

Jeśli zdjęcie FV mieści się w 10 MB, uczestnik otrzyma komunikat:
„Faktura została dodana”

 

UWAGA: Jakość oraz wielkość zdjęcia można zmienić w ustawieniach aplikacji aparatu (nie mylić z ustawieniami aplikacji Programu PRO+).