Wniosek o przyjęcie do Systemu i przyznanie Certyfikatu

UWAGA: PAMIĘTAJ DROGI WYKONAWCO: PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONE DANE FIRMY ZAPEWNIĄ CI POPRAWNOŚĆ DANYCH NA CERTYFIKACIE I WIZYTÓWKACH KTÓRE OD NAS OTRZYMASZ! REJESTRACJA TRWA OD 31.10.2017 do 10.11.2017
1
2
Adres do korespondencji
3
4

Oświadczenie

Niniejszym, w imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy wskazanego w pkt. 1 składam wniosek o przyjęcie do Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech i o przyznanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w tym Systemie. Jednocześnie, w imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy wskazanego w pkt. 1 oświadczam co następuje:

1.
Prowadzę w sposób legalny i aktywny działalność gospodarczą w branży budowlanej w zakresie ociepleń budynków w formie:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Organizator Systemu ma prawo zweryfikować wniosek pod względem prawdziwości podanych danych, a także prawidłowości i kompletności uzupełnienia.

O otrzymaniu wniosku Organizator Systemu informuje Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany we wniosku.

W przypadku gdy Wykonawca poda nieprawdziwe dane, nie uzupełni wniosku w całości lub nie spełni wymagań niniejszego Regulaminu, wniosek zostanie odrzucony.

O odrzuceniu i przyjęciu wniosku Organizator Systemu informuje Wykonawcę poprzez przesłanie informacji drogą mailową na adres wskazany we wniosku.