Najczęstsze pytania

Wybór materiału termoizolacyjnego
O czym należy pamiętać ocieplając styropianem?
  • Kształt i wygląd styropianu powinien pozostawać bez zarzutów. Musi być prostokątny, bez odkształceń, zwarty, bez żadnych ubytków.
  • Styropian nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych takich jak benzen, toluen, aceton itp., dlatego należy sprawdzać skład chemiczny materiałów, które stosuje się w połączeniu z nim.
  • Należy pamiętać, że styropian nie jest w pełni odporny na działanie warunków atmosferycznych. Narażony na ich działanie żółknie, a w miarę upływu czasu kruszy się, dlatego nie można pozostawiać go niezabezpieczonego przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
  • Nie stosuje się styropianu w miejscach szczególnie narażonych na możliwość wystąpienia pożaru. Wprawdzie styropian nie pali się, ale topi się w temperaturze +80ºC. Zdecydowanie lepszym materiałem ogniochronnym jest wełna mineralna, której topienie rozpoczyna się w temperaturze +1000ºC.
Na co zwracać uwagę przy zakupie materiału termoizolacyjnego?

Oferta materiałów termoizolacyjnych na rynku polskim jest bardzo bogata. Dokonując wyboru produktu należy szczególną uwagę zwrócić na to, czy posiada on niezbędne atesty higieniczne i deklaracje zgodności, a także czy został wytworzony zgodnie z obowiązującymi normami.

Najistotniejszym parametrem dla materiału termoizolacyjnego jest współczynnik przenikania ciepła (λ). Im jest on niższy tym izolacyjność materiału jest wyższa. Współczynniki przenikania ciepła (λ) dla styropianu i wełny mineralnej są zbliżone i oscylują w granicach 0,032-0,045 W/(m∙K) dla styropianu oraz 0,035-0,045 dla wełny mineralnej.
Należy także zwracać uwagę na cechy fizyczne materiału: spoistość, prostokątność, elastyczność, twardość, ewentualne ubytki.

Który materiał izolacyjny wybrać: styropian czy wełnę mineralną?
Zarówno styropian, jak i wełna mineralna posiadają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Decyzja, który materiał wybrać do ocieplenia budynku, musi zatem opierać się na innych cechach i parametrach tych materiałów.

Wybór styropianu jest dużo bardziej korzystny ze względów aplikacyjnych i ekonomicznych. Styropian jest materiałem dużo łatwiejszym w obróbce i montażu. Jest obojętny dla skóry i błon śluzowych, nie wywołuje żadnych podrażnień. Z uwagi na swoją bardzo niską wagę, blisko dziesięciokrotnie niższą od wełny mineralnej, jest dużo dogodniejszy w transporcie i magazynowaniu. Koszty zakupu styropianu oraz akcesoriów dodatkowych niezbędnych do montażu systemu (klej, kołki mocujące) będą niższe niż w przypadku wełny mineralnej. Ponadto nie ma obawy o to, że konstrukcja budynku ocieplanego styropianem zostanie nadmiernie obciążona. 

Z kolei wełna mineralna będzie znakomicie sprawdzać się w budynkach szczególnie zagrożonych możliwością wystąpienia pożaru, czy bardzo wysokich temperatur. Ze względu na dużą izolacyjność akustyczną, wełna doskonale nadaje się także do stosowania w miejscach o dużym natężeniu hałasu. Płyty wełny mineralnej lamelowej (o regularnym układzie włókien), wykazujące dużą elastyczność, będą  łatwiejsze w aplikacji na budynkach o nieregularnych kształtach.

Czym różnią się proste płyty styropianowe od płyt frezowanych?

Proste płyty styropianowe montuje się ściśle dociskając je do siebie krawędziami, natomiast frezowane zakłada się na tzw. pióro i wpust. W przypadku prostych płyt wszelkie szczeliny należy dokładnie wypełnić niskorozprężną pianką poliuretanową lub samym styropianem. W przypadku płyt frezowanych nie ma takiej konieczności, gdyż zachodzą one na siebie. W znacznym stopniu ogranicza to problem powstawania mostków cieplnych.

Jaką grubość styropianu użyć do ocieplenia domu, aby był ciepły i spełniał obowiązujące przepisy?

Z reguły dla większości ścian zewnętrznych wystarczającą jest grubość 10 – 15 cm. Jednak w celu precyzyjnego jej określenia należy dokonać wyliczenia współczynnika przenikania ciepła U. Istotne znaczenie dla jego wartości ma rodzaj i grubość materiału budowlanego, z którego została wykonana ściana. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych wartość współczynnika U nie może przekroczyć 0,3 W/(m²•K).

O czym należy pamiętać ocieplając wełną mineralną?
  • W trakcie wykonywania prac ociepleniowych z użyciem wełny mineralnej należy pamiętać o środkach ochrony osobistej – rękawicach, okularach, masce.
  • Elewacja musi być osłonięta. Nie można dopuścić do zamoczenia wełny mineralnej.
  • Na elewacje ocieplone wełną mineralną nie należy stosować tynków o niskiej paroprzepuszczalności – akrylowych.
Jakie tynki należy kłaść na wełnę mineralną?

Wełna mineralna charakteryzuje się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, dlatego też należy ją wykańczać tynkami, które również posiadają tę cechę – tynkiem mineralnym, silikatowym lub silikonowym. Otrzymujemy wówczas warstwę ociepleniową, która pozwala na swobodne odprowadzanie cząsteczek pary wodnej z przegrody na zewnętrz.

Nie należy stosować tynków akrylowych, które są produktami o zwartej strukturze. W przypadku, gdy ściana jest wilgotna, istnieje zagrożenie wystąpienia kondensacji pary wodnej w warstwie ociepleniowej, a w konsekwencji powstawania zjawisk o charakterze destrukcyjnym, np. ognisk korozji biologicznej, czy odparzenia tynku.

Zalecenia ogólne
Dlaczego należy stosować system ociepleń budynków FOVEO-TECH S?

Stosując kompletny system ociepleń FOVEO-TECH S otrzymujesz gwarancję oraz wszelkie benefity z tego wynikające. Zmiana jakiegokolwiek ze składników to tylko pozorna oszczędność. Przykładowo: użycie starndardowego kleju do ocieplenia domu jednorodzinnego (250 m2) nie będącego składnikiem systemu FOVEO TECH S to oszczędność tylko kilkadziesiąt PLN, a jednocześnie utrata gwarancji oraz wszelkich korzyści.

Dokumentem potwierdzającym najwyższe parametry użytkowe produktów wchodzących w skład systemu ociepleń FOVEO-TECH S jest Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0022. Europejska Ocena Techniczna jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym jakość i trwałość w zakresie materiałów budowlanych w Europie.

 

W jakich warunkach atmosferycznych należy wykonywać ocieplenie elewacji?

Przy wykonywaniu systemów FOVEO-TECH należy unikać pracy przy bezpośrednim, mocnym nasłonecznieniu, silnym wietrze, działaniu deszczu. W powyższych przypadkach ocieplane ściany należy chronić przy użyciu gęstej siatki osłonowej. Temperatura stosowania klejów, podkładów gruntujących, gruntów, tynków i farb fasadowych powinna zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C — zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykietach wyrobów. W przypadku niższych temperatur zaleca się użycie dodatku zimowego FOVEO-TECH DZ 10, który przyspiesza wiązanie tynków i farb fasadowych. Dzięki temu umożliwia wykonywanie wypraw tynkarskich i malowanie fasad w niskich temperaturach (od +0°C do +10°C) i w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza.

Jaką ilość produktów zakupić?

Przed złożeniem zamówienia na materiały ociepleniowe należy dokonać dokładnego pomiaru powierzchni elewacji. Następnie należy odjąć powierzchnię otworów elewacyjnych – okien i drzwi i dodać powierzchnię ościeży. Powinno się pamiętać, że przy obrabianiu ościeży zużycie materiałów jest większe o ok. 10%.
W dokładnym wyliczeniu zużycia materiału pomocny będzie specjalny program – „Kalkulator zużycia” – znajdujący się na stronie internetowej www.foveotech.pl

Montaż materiału termoizolacyjnego
Czy w przypadku nierównych ścian można nałożyć grubszą warstwę zaprawy klejącej na styropian?

Dopuszczalne jest miejscowe niwelowanie różnic do 1-2 cm. Przyjmuje się, że warstwa zaprawy klejącej między ścianą, a płytą styropianową nie powinna przekraczać 1 cm. W przypadku większych nierówności ścianę należy najpierw wyrównać np. zaprawą cementowo-wapienną.
W każdym przypadku po przyklejeniu płyt styropianowych należy całą powierzchnię przeszlifować tarką do styropianu.

Jakiego typu kołków należy używać do montażu materiału termoizolacyjnego?

Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników powinien określać projekt techniczny. Projekt powinien podawać liczbę łączników, ich rozmieszczenie, z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich długość i rodzaj, a także numer dokumentu dopuszczającego do stosowania. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie kołków z tworzywa sztucznego, a w przypadku wełny mineralnej – wyłącznie z trzpieniem stalowym.

Ile i jakiej długości kołki należy stosować ocieplając styropianem?

Zaleca się stosowanie co najmniej 4-5 szt. kołków na 1 m². Przy narożnikach budynków wymagane jest zwiększenie ich ilości do 6-8 szt. na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości styropianu, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu zwartym powinna wynosić co najmniej 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niż 8 cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez co najmniej dwa żebra bloczka. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych.

Ile i jakiej długości kołki należy stosować ocieplając wełną mineralną?

Zaleca się stosowanie 6-8 szt. kołków na 1 m2 . Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości wełny mineralnej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu zwartym powinna wynosić co najmniej 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niż 8 cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez co najmniej dwa żebra bloczka. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt wełny mineralnej.

Czy konieczne jest "kołkowanie" styropianu w domu jednorodzinnym z poddaszem użytkowym?

Dodatkowe mocowanie styropianu do drugiej kondygnacji budynku nie jest wymagane. Ważne jest, aby płyty styropianowe były należycie przyklejone metodą „obrzeżowo-punktową”. Płyta styropianowa powinna być przyklejona warstwą ok. 1 cm w min. 60% powierzchni Zaprawą Klejącą Foveo-Tech do styropianu lub Zaprawą Klejącą Foveo-Tech do siatki.

W jakim celu wzmacnia się naroża i wypusty przy oknach i drzwiach?

Bardzo często w źle zabezpieczonych narożnikach okien i drzwi pojawiają się pęknięcia. Są one wynikiem oddziaływania zwiększonych naprężeń – należy pamiętać, że budynek cały czas delikatnie „pracuje”. Aby im zapobiec należy nakleić pod kątem 45° paski siatki zbrojącej. Wymiary pasków powinny być nie mniejsze niż 20 x 30 cm. Wzmocnienie paskami siatki zbrojącej zalecane jest także w przypadku miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne – przy wypustach okien i drzwi i przy narożnikach budynku.

Wykonywanie warstwy zbrojonej
Kiedy można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej?

W przypadku styropianu warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach, nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejania. Jeśli styropian w ciągu 14 dni nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość – pożółkłe i pylące płyty należy przeszlifować papierem ściernym.

Podobnie w przypadku wełny mineralnej - do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Przed przystąpieniem do prac powierzchnię płyt należy przeszpachlować cienką warstwą Zaprawy Klejącej KW 12 i zaczekać do wstępnego związania.

Jakiej siatki należy używać do wykonywania warstwy zbrojonej?

Do wykonywania warstwy zbrojonej należy używać siatki z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej niż 145 g/m². Przed przyklejaniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a w szczególności słońca, które powoduje rozciąganie się siatki i – w konsekwencji – widoczną deformację podczas przyklejania siatki na ścianie.

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm.

Na co należy zwrócić uwagę wykonując warstwę zbrojoną?

Siatka zbrojąca powinna być bardzo dokładnie zatopiona w kleju, musi być całkowicie niewidoczna. Nie może także w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na warstwie termoizolacyjnej.

Czy można na warstwę zbrojoną nałożyć tynk w późniejszym terminie?

W przypadku braku możliwości kontynuowania prac ociepleniowych, dopuszcza się możliwość pozostawienia warstwy zbrojonej bez tynku. Koniecznym jest jednak zabezpieczenie jej odpowiednim podkładem gruntującym, w zależności od rodzaju nakładanego później tynku – Podkład Gruntujący PA 10 dla tynku akrylowego, Podkład Gruntujący Silikatowy PT 20 dla tynku silikatowego i Podkład Gruntujący Silikonowy PN 30 dla tynku silikonowego.

Jeżeli prace zostały przerwane na okres do 3 miesięcy to zabezpieczoną elewację przed nałożeniem tynku wystarczy umyć, natomiast jeżeli okres ten jest dłuższy należy ponownie zastosować odpowiedni podkład gruntujący.

Tynkowanie
Które tynki sprawdzą się w miejscach narażonych na wystąpienie korozji biologicznej?

Wszystkie tynki w ofercie FOVEO-TECH posiadają specjalne układy biobójcze zapobiegające powstawaniu ognisk korozji biologicznej. Technologia chroniąca przed niszczącym wpływem zarodników alg i grzybów pleśniowych, określona mianem „BioCare Technology”, zapewnia czyste powietrze wewnątrz budynków i chroni zdrowie przebywających w nich ludzi.

Jakie tynki należy stosować ocieplając budynek szczególnie narażony na zabrudzenia elewacji?

Szczególnie odpornym na wszelkiego typu zabrudzenia jest Tynk Silikonowy TN 30, który charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością. Cecha ta ułatwia swobodne spływanie kropel wody z powierzchni powłoki i sprawia, że tynk wykazuje właściwości samoczyszczące. Poleca się także Tynk Silikatowy TT 20, którego zastosowanie sprawia, że elewacja wykazuje niską elektrostatyczność, co w konsekwencji utrudnia osiadanie cząsteczek brudu.

Jakiego tynku użyć w miejscu o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego?

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tynków, które posiadają w swoim składzie wysokogatunkowe, elastyczne żywice – Tynku Akrylowego TA 11. Charakteryzują się one zwiększoną wytrzymałością przy naprężeniach dynamicznych, a w konsekwencji są znacznie bardziej odporne na powstawanie pęknięć w powłoce.

Czy tynki FOVEO-TECH można nakładać maszynowo?

Tak, tynki FOVEO-TECH można nakładać zarówno ręcznie, jak i maszynowo — przy pomocy pistoletu natryskowego lub agregatu. Do maszynowego nakładania szczególnie zalecane są: Tynk Akrylowy TA 11, Tynk Silikatowy TT 20 i Tynk Silikonowy TN 30.

Dlaczego tynk w ciemnym kolorze powinien zajmować max. 10% elewacji?

W przypadku wykonywania ociepleń budynków należy unikać stosowania wypraw w kolorach ciemnych, których współczynnik odbicia światła jest mniejszy od 20%. Udział tych wypraw nie powinien przekraczać 10% elewacji. Przyjmuje się, że współczynnik odbicia światła dla koloru białego wynosi 100%, a dla koloru czarnego 0%. Elewacje wykonane ciemnymi kolorami w dużo większym stopniu, niż te jaśniejsze, absorbują promieniowanie słoneczne. Zbyt duże nagrzanie się tynku może doprowadzić do znacznego osłabienia trwałości całego sytemu, zwłaszcza gdy został wykonany z użyciem styropianu. Wysoka temperatura może doprowadzić do jego degradacji.

Jeśli braknie tynku na elewację, czy jeśli dokupimy ten sam kolor to nie będzie widać różnicy?

W przypadku, gdy tynk zamawiany był bezpośrednio u Producenta to próbka tego tynku przechowywana jest przez okres jego przydatności do użycia. Można wówczas domówić tynk bez obaw o różnicę w kolorze, o ile zakupiony tynk nie był przez dłuższy czas narażony na działanie warunków atmosferycznych. Jeśli natomiast tynk został zakupiony u Dystrybutora posiadającego mieszalnik, istnieje możliwość, że domówiona partia zostanie wykonana na innej partii Bazy produktu lub kolorantu. Jednak różnice w odcieniu koloru są minimalne, często niezauważalne.

Trzeba pamiętać, aby nie rozpoczynać tynkowania ściany nie mając pewności, że posiadamy wystarczającą do zakończenia tej operacji ilość produktu. Nie zaleca się łączenie na jednej powierzchni tynków z dwóch różnych partii produkcyjnych.

Czy grubość ziarna wyprawy tynkarskiej ma wpływ na izolacyjność termiczną?

Najbardziej znaczącym elementem warstwy ociepleniowej, który decyduje o wartości współczynnika przenikania ciepła U, jest materiał termoizolacyjny – styropian lub wełna mineralna. Wartości współczynnika przewodności cieplnej (λ) tynków o różnej grubości w minimalnym stopniu różnią się od siebie, ale ich wpływ na współczynnik U jest znikomy.

Jak wykonać elewację w warunkach zimowych ?

W przypadku niższych temperatur zaleca się użycie dodatku zimowego FOVEO-TECH DZ 10, który przyspiesza wiązanie tynków i farb fasadowych. Dzięki temu umożliwia wykonywanie wypraw tynkarskich i malowanie fasad w niskich temperaturach (od +0°C do +10°C) i w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza.

Jak przeprowadzić prawidłowo konserwację elewacji (czyszczenie, zmywanie)?

Czyszczenie najlepiej wykonać za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentów powierzchniowo czynnych. Elewację powinno się czyścić poziomymi pasami od góry do dołu.

Malowanie elewacji
Czy tynk mineralny należy sezonować przed jego pomalowaniem?

Tak, tynk mineralny przed pomalowaniem farbami fasadowymi akrylowymi i silikonowymi powinien być sezonowany co najmniej 4 tygodnie, a w przypadku farby silikatowej wystarczy 3-5 dni.

Czy konieczne jest gruntowanie podłoża przed naniesieniem farby?

Przed przystąpieniem do malowania podłoże należy zagruntować dla wyrównania jego chłonności, a także w celu uniknięcia przebarwień. W zależności od rodzaju farby należy zastosować odpowiedni grunt zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

W jaki sposób uniknąć przebarwień malując farbami FOVEO-TECH?

Przede wszystkim należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych na etykiecie produktu, zwłaszcza co do warunków i temperatur stosowania. Koniecznym jest wcześniejsze zagruntowanie podłoża, a przed przystąpieniem do malowania upewnienie się, czy przygotowana ilość farby jest wystarczająca. Należy stosować farby z tej samej partii produkcyjnej. Jeśli zaś stosujemy farby z różnych partii to należy je przed naniesieniem na elewację dokładnie ze sobą wymieszać.

Czy należy drugi raz malować elewację, jeśli pierwsza warstwa dobrze pokryła powierzchnię?

Tak, malowanie farbą fasadową to nie tylko uzyskanie odpowiedniego efektu dekoracyjnego, ale również zabezpieczenie elewacji przed różnego typu zagrożeniami, np. biologicznymi.