Termomodernizacja budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i zabytków

Docieplenie budynków wymaga nierzadko dopełnienia różnych formalności. Te uzależnione są nie tylko od wysokości murów, ale też np. źródła dofinansowania, z którego będziemy korzystać.

Mowa przede wszystkim o budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, a także zabytkach (militarnych i przemysłowych), które coraz częściej próbuje się adaptować do celów czy to mieszkalnych, czy biurowych. A że inne były przed laty wymagania dotyczące temperatury w pomieszczeniach, to inwestorzy zmuszeni są do wprowadzania zmian, także w sposobie ich docieplenia. Jakie dokumenty są wtedy potrzebne? Skąd wziąć na to pieniądze?

Co mówi prawo?

Decydującym czynnikiem przy „realizacji robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków” jest w tym przypadku wysokość budynku przeznaczonego do ocieplenia. Na tej podstawie prawo budowlane wyróżnia trzy kategorie robót budowlanych.

Docieplenie budynków o wysokości do 12 m

Tu nie jest wymagane uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę. Podobnie jak nie ma potrzeby zgłaszania prac właściwemu organowi.

Docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m

Także w tym przypadku nie ma obowiązku uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Musi on jednak dokonać zgłoszenia właściwemu organowi.

Stosowane materiały termoizolacyjne ze względu na wiek budynku

We wniosku koniecznie trzeba określić, jaka będzie metoda przeprowadzania prac dociepleniowych. Można też dołączyć szkice i rysunki pokazujące usytuowanie budynku wraz ze wskazaniem tych elementów, które będą ocieplane (jeśli nie jest to cały budynek). Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli nie będzie na „nie”, to w myśl zasady „milczącej zgody”, można rozpoczynać prace ociepleniowe. Zgoda na wykonanie robót jest ważna 2 lata, przy czym roboty dociepleniowe trzeba podjąć nie później niż po 24 miesiącach od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Docieplenie budynków o wysokości powyżej 25 m

W tym przypadku inwestor musi już uzyskać pozwolenie na budowę.

Skąd wziąć pieniądze?

Jest wiele systemów pomocy finansowej, których celem jest termoizolacja budynków (choć pieniądze z reguły pochodzą z funduszu remontowanego – składki członków spółdzielni). Jakie dokładnie?

Rodzina szukająca domu

Dofinansowanie prac przez państwo

O tym mówi ustawa o Wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jakie rozwiązanie przewiduje? To m.in. premia termomodernizacyjna, czyli bezzwrotna pomoc na pokrycie części kredytu. Może wynieść nawet 20 proc. kosztów. Wniosek składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego – ten na jego rozpatrzenie ma 30 dni roboczych.

Pomoc Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polega na udzieleniu pożyczki na preferencyjnych warunkach, maksymalnie do 12 lat. Możliwe jest jej częściowe umorzenie po spłacie minimum 65 proc. i pod warunkiem, że m.in. inwestycja została ukończona w ustalonym terminie.

Środki z Unii Europejskiej

Dokładnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznawane są przede wszystkim na podstawie konkursu wniosków. Dodatkowo inwestorzy mogą się też ubiegać o dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pomoc ze strony firm typu Energy Saving Company

Wtedy kredyt na termoizolację zaciąga nie właściciel budynku (wspólnota mieszkaniowa), ale zewnętrzny podmiot (wykonawca termomodernizacji). Przedmiotem oceny zdolności kredytowej jest potencjał realizowanego projektu, w tym oszczędności wynikające z kosztów obniżenia użytkowania energii.

Rozłożone rusztowania

Kredyt bankowy udzielany na komercyjnych warunkach

Właściciel budynku może sfinansować do 100 proc. kosztów inwestycji. Tak udział kredytu w całości kosztów, jak i harmonogram spłat zależą od negocjacji między inwestorem a bankiem.

Galeria: