Czym różnią się systemy?

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb w 4 KROKACH
1 2 3 4
Wybierz rodzaj wykonywanych prac:
remont
nowy budynek
Gdzie znajduje się budynek?
duże skupiska zieleni
duże nasłonecznienie
duża wilgotność powietrza
blisko zbiorników wodnych
duży ruch komunikacyjny
na terenie wiejskim/ na przedmieściach
w mieście
obszary przemysłowe
Jaki to rodzaj budynku?
dom parterowy
dom parterowy z poddaszem użytkowym
dom piętrowy
garaż wolnostojący
budynek wielomieszkaniowy
inny (np. budynek gospodarczy)
Wybierz jedną z opcji:
rozwiązanie ekonomiczne
rozwiązanie optymalne
rozwiązanie premium
Dobieramy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb...
wybierz jedną z opcji, aby przejść dalej

Wspólne cechy

Zarówno styropian, jak i wełna mineralna posiadają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Współczynniki przewodności cieplnej (λ) dla styropianu i wełny mineralnej są zbliżone. Decyzja, który materiał wybrać do ocieplenia budynku, musi zatem opierać się na innych cechach i parametrach tych materiałów.

 • Izolacyjność termiczna
  • foveo tech s
  • foveo tech W
 • Izolacyjność akustyczna
  • foveo tech s
  • foveo tech W
 • Odporność na wysokie temperatury
  • foveo tech s
  • foveo tech W
 • Przepuszczalność pary wodnej
  • foveo tech s
  • foveo tech W
 • Nienasiąkliwość
  • foveo tech s
  • foveo tech W
 • Łatwość obróbki
  • foveo tech s
  • foveo tech W
 • Waga
  • foveo tech s
  • foveo tech W
 • Łatwy transport
  • foveo tech s
  • foveo tech W
 • Dogodne magazynowanie
  • foveo tech s
  • foveo tech W
 • Niższe koszty wykonania
  • foveo tech s
  • foveo tech W

Obie grupy systemów ociepleń posiadają określone cechy, które charakteryzują je i wskazują optymalne warunki ich stosowania. Główna cecha, czyli izolacyjność termiczna, w obu grupach znajduje się na bardzo wysokim poziomie.
Dlatego o tym, który system ociepleń zostanie zastosowany, powinny decydować inne właściwości tych materiałów izolacyjnych. Wybór systemów FOVEO TECH S, opartych na styropianie, jest dużo bardziej korzystny ze względów aplikacyjnych i ekonomicznych. Styropian jest materiałem dużo łatwiejszym w obróbce i montażu. Jest obojętny dla skóry i błon śluzowych, nie wywołuje żadnych podrażnień. Z uwagi na swoją bardzo niską wagę, blisko dziesięciokrotnie niższą od wełny mineralnej, jest dużo dogodniejszy w transporcie i magazynowaniu.

Koszty zakupu styropianu oraz akcesoriów dodatkowych niezbędnych do montażu systemu (klej, kołki mocujące) będą niższe niż w przypadku wełny mineralnej. Ponadto nie ma obawy o to, że konstrukcja budynku ocieplanego styropianem zostanie nadmiernie obciążona.
Z kolei systemy FOVEO TECH W, oparte na wełnie mineralnej, będą znakomicie sprawdzać się w budynkach szczególnie zagrożonych możliwością wystąpienia pożaru, czy bardzo wysokich temperatur. Ze względu na dużą izolacyjność akustyczną, wełna doskonale nadaje się także do stosowania w miejscach o dużym natężeniu hałasu. Płyty wełny mineralnej lamelowej (o regularnym układzie włókien), wykazujące dużą elastyczność, będą łatwiejsze w aplikacji na budynkach o nieregularnych kształtach.

Stosowanie materiałów termoizolacyjnych przy ocieplaniu budynków wysokich regulują odpowiednie przepisy prawa.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać ww. budynki i ich usytuowanie, § 216 pkt. 6 określa: „W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych”. Równocześnie p. 7 Rozporządzenia dopuszcza odstępstwo od tej reguły:„Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia”.
W przypadku budynków nowo wznoszonych do wysokości 25 m można stosować oba rodzaje materiałów termoizolacyjnych, tak wełnę, jak i styropian. Powyżej tej wysokości technologie mogą być ze sobą połączone – do wysokości 25 m można zastosować styropian, natomiast powyżej należy użyć wełny mineralnej, która jest materiałem całkowicie niepalnym.