Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych – fakty i mity

Izolacja jest bezpieczna? Na ile styropian jest materiałem łatwopalnym? Jak wełna mineralna zachowuje się w kontakcie z ogniem? Podczas ocieplania ścian zewnętrznych liczy się nie tylko zapobieganie utracie ciepła, ale też bezpieczeństwo pożarowe murów.

Podstawowa zasada jest jedna: o bezpieczeństwie pożarowym elewacji decyduje głównie systemowość ociepleń. A nie – wbrew pozorom – sam typ termoizolacji. W praktyce oznacza to, że tylko prawidłowe wykonanie ocieplenia i tylko z użyciem elementów wchodzących w skład systemu, gwarantuje jego bezpieczeństwu.

Zabezpieczanie ściany przed pożarem

Systemowość to nie tylko zgodność z normami technicznymi, ale też szczegółowe dane dotyczące m.in. rodzaju płyt i ich maksymalnej grubości, sposobu nanoszenia kleju, minimalnej grubości warstwy zbrojonej, rodzaju i grubości tynków cienkowarstwowych, a także np. liczby i rodzaju łączników mechanicznych. O warunkach atmosferycznych, w których dopuszczalne jest prowadzenie prac nawet nie wspominając.

Aby uniknąć błędów…

Żeby ogień nie rozprzestrzeniał się po elewacji, szczególną uwagę należy zwrócić na kilka elementów. Jakich?

1. Powierzchnia muru powinna być równa i płaska. Dlaczego? Jeśli wybuchnie pożar, pomiędzy podłożem a ociepleniem możliwa stanie się penetracja gorących produktów spalania (głównie w sytuacji, kiedy uszkodzona zostanie warstwa zbrojona z tynkiem).

2. Klej powinno się nakładać metodą pasmowo-punktową, tak, by tworzył on ramkę wokół krawędzi płyty.

3. Warstwa zbrojona powinna mieć przewidzianą w systemie grubość, z kolei siatka zbrojąca powinna mieć zakłady wymaganej długości (i nie może być rozciągana).

4. Nieszczelności i lokalne uszkodzenia też nie powinny mieć miejsca.

Instalacja listew startowych

5. Brak listew startowych? To rozwiązanie w ogóle nie wchodzi w grę. Podobnie jak np. brak wzmocnienia wokół otworów okiennych i drzwiowych.

Dlaczego to takie ważne? Tylko systemowe ocieplenie wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną nie spowoduje rozprzestrzeniania się ognia po powierzchni fasady.

Nakładanie kleju na styropian

Styropian sam w sobie nie pali się, ale topi i to tylko w miejscu bezpośredniego działania płomienia. Styropian topi się w temperaturze 80 °C podczas gdy wełna potrzebuje 1000°C i może przez 2 godz. działać jako zapora przeciwogniowa.

Regulacje prawne

Reguły dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ścian zewnętrznych są z góry określone – tak na poziomie prawa europejskiego, jak i krajowego. O czym mówią? Co gwarantują?

Prawo unijne

Zakłada ono przede wszystkim, że budynki muszą być zaprojektowane i wykonane tak, by w przypadku pożaru nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas, po drugie – powstawanie i rozprzestrzenianie ognia i dymu było ograniczone, w tym także na sąsiednie bryły.

Prawo krajowe

Rozporządzenie ministra infrastruktury mówi wyraźnie, że ocieplenie ścian zewnętrznych musi spełniać kilka warunków.

1. Być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, a od wysokości 25 m – z materiałów niepalnych.

Przy czym zapis ten nie dotyczy budynków mieszkalnych nieprzekraczających 11 kondygnacji i wybudowanych jeszcze przed 1 kwietnia 1995 r. i w których na całej wysokości ściany zewnętrznej dopuszcza się izolację z samogasnącego styropianu.

2. Elementy stałe ocieplenia nie powinny odpadać w przypadku pojawienia i rozprzestrzeniania się ognia. To szczególnie istotne w przypadku materiałów zaklasyfikowanych jako niepalne, ale cięższych nie płyty styropianowe.

Galeria: