Jak zapobiegać mostkom termicznym przy ocieplaniu budynku?

Z domów ciepło ucieka nie tylko przez niezaizolowane ściany czy np. nieszczelne okna, ale także poprzez mostki termiczne, nazywane też mostkami cieplnymi. Jak im zapobiegać?

Mostek termiczny (cieplny), to najkrócej mówiąc miejsce o zwiększonej (i niekontrolowanej) ucieczce ciepła. Ta może dochodzić nawet do 20-30 proc. i zawsze będzie wprost proporcjonalna do wielkości mostka termicznego. Efektem są m.in. zawilgocone ściany, rozwój pleśni i grzybów, a z czasem także poważne uszkodzenia elementów konstrukcji budynku. Wszystko dlatego, że w miejscu powstawania mostka cieplnego temperatura powierzchni ściany nierzadko spada do tego stopnia, że przekroczona zostaje temperatura punktu rosy.

Ocieplanie okna

Mostkami termicznymi mogą być zarówno miejsca wokół otworów okiennych i drzwiowych, ale też np. łączenia płyt styropianowych.

Jak w takim razie zapobiegać mostkom termicznym przy ocieplaniu domu? Pytanie składa się w praktyce z dwóch innych: jak przyklejać płyty styropianowe i, co nie mniej ważne, jak i czym wypełniać szczeliny między nimi.

Jak przyklejać płyty?

W układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych (minięcie powinno wynosić minimum 15 cm). Przy czym najlepiej wybierać płyty całe, nieuszkodzone. Te nadłamane czy np. wyszczerbione lepiej wykorzystać – oczywiście po docięciu – przy ocieplaniu nietypowych miejsc, w tym np. narożników ścian schodzących się pod katem innym niż 90 st. czy wykuszy w kształcie wielokątów.

Kołkowanie styropianu

Płyty należy przy tym docinać tak, żeby spoiny poziome i pionowe nie pokrywały się z krawędziami otworów.

Nanoszenie kleju na płytę

Równie ważna jak nieuszkodzona płyta jest też ilość nanoszonego na nią kleju. Ten na obrzeżach nanosi się pasami o szerokości co najmniej 3 cm, a dodatkowo w centrum umieszcza się symetrycznie co najmniej 6 placków o średnicy około 8 cm.

Wszystko po to, by po przyklejeniu zaprawa nie pojawiła się poza obrębem płyt. W przeciwnym wypadku uniemożliwi to prawidłowe ich dosunięcie. Nadmiar koniecznie trzeba usunąć – im wcześniej, tym lepiej. Grubość warstwy kleju po dociśnięciu płyty do podłoża nie powinna przekraczać 10 mm.

Jak i czym wypełniać szczeliny?

Większe niż 2 mm albo pociętymi pasami styropianu, albo niskoprężną pianką poliuretanową. Pamiętajmy, aby po wyschnięciu pianki koniecznie usunąć jej nadmiar (ostrym nożykiem), a całość następnie przeszlifować gruboziarnistym papierem lub pacą do styropianu i dokładnie odkurzyć. Wszystko po to, by po przyklejeniu płyty tworzyły równą powierzchnię, a ciągłość izolacji została zachowana i to w każdym punkcie.

Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi

Po przyklejeniu płyt do podłoża nie należy wystawiać ich na działanie słońca dłużej niż 14 dni bez zabezpieczenia warstwą zbrojąca. Dlaczego? Pod wpływem promieni UV styropian może zmieniać swoje właściwości.

W żadnym wypadku nie wolno wypełniać szczelin zaprawą klejącą do płyt, bo wtedy pojawienie się mostka termicznego gwarantowane! Podobnie jak i przy niedosuniętych płytach.

Galeria: