Ocena stanu technicznego budynku przed remontem – porady eksperta

Ocena stanu technicznego budynku powinna poprzedzać każdy poważny remont, podczas którego planowana jest ingerencja w konstrukcję domu. Będzie więc wymagana, gdy chcemy go przebudować, zmodernizować lub wykonać dodatkowe otwory w ścianach. Oto co trzeba wiedzieć na ten temat.

Ocena stanu technicznego budynku

Z tego artykułu dowiesz się:

- czym różni się opinia techniczna od ekspertyzy technicznej budynku,

- ocena stanu technicznego budynku – kto może wykonać,

- co powinna zawierać ocena stanu technicznego budynku,

- jaką skalę stosuje się do oceny stanu budynku.

Czym różni się opinia techniczna od ekspertyzy technicznej budynku?

Opinia oraz ekspertyza to dwie formy oceny technicznej budynku. Pierwszą z nich przygotowuje się jedynie na podstawie oględzin obiektu oraz analizy dokumentacji projektowej – duże znacznie ma w tym wypadku doświadczenie i intuicja osoby dokonującej oceny, co oznacza, że opinia techniczna nie zawsze jest jednoznaczna. Ekspertyza jest natomiast poparta obiektywnymi danymi w postaci pomiarów oraz obliczeń – w efekcie ma najczęściej znacznie szerszy zakres od opinii i pozwala ocenić stan budynku obiektywnie, z większą szczegółowością.

Warto wiedzieć

Opinię lub ekspertyzę trzeba przedstawić w urzędzie, w którym składany będzie wniosek o pozwolenie na ingerencję w konstrukcję budynku. Ocena stanu budynku jest także często zlecana przez inwestorów planujących zakup domu z rynku wtórnego, ponieważ dzięki niej możliwe jest oszacowanie kosztów remontu.

Ocena stanu technicznego budynku – kto może wykonać

W sprawie oceny stanu technicznego konstrukcji budynku należy zwrócić się do specjalisty. Opinię techniczną może wystawić np. inżynier budowlany lub technik budowlany. Ekspertyza techniczna budynku musi być natomiast sporządzona przez osobę mającą uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego, umożliwiające przeprowadzenie niezbędnych badań i wysunięcie właściwych wniosków. Co więcej, tylko szczególna wiedza techniczna, jaką posiadają rzeczoznawcy budowlani, pozwala im zaproponować rozwiązania ujawnionych problemów, które również powinny znaleźć się w ekspertyzie. Warto dodać, że wiele wad budynku można naprawić oraz uniknąć ich wystąpienia w przyszłości – służą temu kompleksowe rozwiązania, np. w postaci systemu ociepleń marki FoveoTech, pozwalających ma renowację fasady i zapewniających jej długotrwałą ochronę przed szkodliwymi czynnikami.

Przygotowanie ekspertyzy technicznej

Przygotowanie ekspertyzy technicznej budynku

Co powinna zawierać ocena stanu technicznego budynku

Dokładny zakres opinii lub ekspertyzy technicznej zależy od celu, w jakim jest ona wykonywana. Cel ten należy przedstawić specjaliście przed dokonaniem oceny, aby mógł on stwierdzić, które elementy wymagają szczególnej uwagi i jakie pomiary należy wykonać. W przypadku opinii technicznej ocena obejmuje oględziny budynku i analizę dokumentacji projektowej, pozwalających stwierdzić, czy zamierzone prace są możliwe do wykonania lub uzasadnione ekonomicznie. A na czym polega ocena stanu technicznego budynku w przypadku wykonywania ekspertyzy? W tej sytuacji wizja lokalna stanowi zaledwie wstęp do dalszych prac. Oto co powinno znaleźć się w gotowym dokumencie:

- opis budynku,

- opis badanych elementów (ścian, stropu, dachu, fundamentów) oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych,

- dokumentacja fotograficzna oraz rysunkowa badanych elementów,

- opis wykonanych badań,

- pomiary i obliczenia pozwalające określić dopuszczalne obciążenia elementów konstrukcyjnych,

- wnioski wraz z oceną przyczyn zaistniałych usterek,

- zalecenia oraz rekomendowane działania, jakie należy podjąć w celu naprawy wad.

Ocene stanu technicznego budynku przez ekspertów

Ocena stanu technicznego budynku przed rozpoczęciem modernizacji

Jaką skalę stosuje się do oceny stanu budynku

By ocenić stan obiektu, specjaliści posługują się różnymi metodami i dokonują wielu obliczeń, a w jego określeniu pomagają im stopnie oceny stanu technicznego budynku (stopnie zużycia). Skala oceny stanu technicznego budynku najczęściej obejmuje kilka pozycji, wg których kondycję obiektu określa się jako bardzo dobrą, dobrą, zadowalającą, złą lub awaryjną. Należy jednak wspomnieć, że istnieje wiele różnych metod oceny stanu technicznego budynku, których znajomość pozwala rzeczoznawcy budowlanemu na właściwe określenie jego kondycji. W każdym wypadku warto też pamięć, by wykonawca przeglądu wystawił protokół oceny stanu technicznego budynku.

Ocena stanu technicznego domu jest nie tylko kwestią regulowaną przez prawo budowlane, ale także sposobem na to, by poznać wszystkie słabe strony budynku oraz dobrze przygotować się do jego remontu. Nie warto z niej rezygnować, bo tylko w ten sposób można ujawnić wszystkie wady domu.

Galeria: