Pękający klej na elewacji – przyczyny i skuteczna naprawa

Niekiedy po zatopieniu siatki elewacyjnej na kleju pojawiają się pęknięcia. Mogą mieć postać drobnej pajęczynki lub głębszych rys. Dlaczego klej pęka na elewacji? Podajemy możliwe przyczyny pękającego kleju na elewacji i podpowiadamy sposoby na skuteczną naprawę.

Fachoiwec zatapiający siatkę

Z tego artykułu dowiesz się:

- jakie są możliwe przyczyny pękania kleju na elewacji,

- jak naprawić popękany klej na elewacji

- czy można pozostawić ścianę z odkrytą warstwą zbrojną na dłużej.

Dlaczego pęka klej na elewacji – 11 możliwych przyczyn

1. Brak zakładu na siatce zbrojeniowej Pasy siatki podtynkowej powinny być przyklejane za zakład o szerokości około 10 cm. Trzeba pamiętać, że zakłady nie mogą się pokrywać ze spoinami między styropianem.

2. Brak zabezpieczenia narożników Na narożnikach zewnętrznych powinno się stosować kątowniki narożne z siatki lub kłaść siatkę tak, by z obu stron zachodziła na siebie na co najmniej 10 cm.

3. Brak zabezpieczenia na narożnikach okien i drzwi. Ponieważ budynek cały czas pracuje, ościeża okienne i drzwiowe są narażone na oddziaływanie zwiększonych naprężeń. Aby zapobiegać pękaniu kleju na elewacji, a potem samego tynku, należy naklejać pod kątem 45° paski siatki zbrojącej o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 30 cm.

Zatapianie siatki na narożniku

4. Niewłaściwe proporcje wody i mieszanki kleju Przy rozrabianiu produktów zawsze należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Nigdy nie powinno się rozrabiać już stwardniałej, rozrobionej masy.

5. Niewystarczająco rozrobiona mieszanka.

6. Kładzenie mieszanki podczas zbyt wilgotnego dnia Należy zaznajomić się z informacją producenta dotyczącą warunków atmosferycznych przy nanoszeniu kleju na elewację.

7. Kładzenie mieszanki w bezpośrednim słońcu Kleju nie powinno się nakładać w bezpośrednim nasłonecznieniu.

8. Za gruba lub za cienka warstwa kleju Warstwa kleju nie może być zbyt cienka (minimum 3 mm), ale też nie może być za gruba – to również może być powód pękania kleju na elewacji.

9. Klej niskiej jakości Przyczyna spękań może tkwić w samych kleju o niskiej jakości, czyli niedostatecznej elastyczności i odporności na wysoką temperaturę. Taki klej pod wpływem nagrzewania się od słońca i skurczów termalnych zaczyna pękać.

10. Klej niedostosowany do przeznaczenia Należy zawsze stosować zaprawy klejące przeznaczone do zatapiania siatki, a nie zaprawy klejące do przyklejania warstwy ocieplenia.

11. Siatka kiepskiej jakości Warto zainwestować w produkt dobrej jakości również w przypadku siatki – przeczytaj więcej na temat zasad stosowania siatki elewacyjnej.

Pamiętaj!

Zbrojąca siatka nie może leżeć bezpośrednio na warstwie termoizolacyjnej, ale musi być bardzo dokładnie zatopiona w kleju, a nie jedynie „zasmarowana”.

Jak naprawić popękany klej na elewacji?

Jeśli pęknięcia nie są duże, można je zagruntować odpowiednim gruntem tynku (dla tynku akrylowego właściwy będzie Podkład Gruntujący PA 10Podkład Gruntujący uniwersalny PA10Podkład Gruntujący uniwersalny PA10Zobacz więcej, a dla tynku silikonowego Podkład Gruntujący Silikonowy PN 30Podkład Gruntujący Silikonowy PN30Podkład Gruntujący Silikonowy PN30Zobacz więcej). Po jego nałożeniu mikropęknięcia nie powinny być widoczne. Jeżeli natomiast pęknięcia są znaczne naprawa będzie polegała na ponownych położeniu kleju z siatką, gruntu i tynku. Przeczytaj więcej na temat Najczęściej popełnianych błędach przy ocieplaniu domu.

Przyklejanie siatki elewacyjnej

Czy można pozostawić ścianę z odkrytą warstwą zbrojną na dłużej?

Na pewno nie powinno się pozostawiać odsłoniętego styropianu na dłużej niż kilka dni, ze względu na proces utleniania. Po dłuższej ekspozycji na promieniowanie słoneczne należy go przetrzeć papierem ściernym i odpylić. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie można zatynkować ocieplonej ściany i trzeba przełożyć prace np. o kilka miesięcy, tynk należy pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką. Bardzo istotne jest zagruntowanie tej powierzchni. Grunt zależy od rodzaju nakładanego później tynku. Należy jednak pamiętać, by w roku następnym najpierw spłukać warstwę kleju wodą, by go oczyścić – zabrudzenia mogłyby zmniejszyć siłę wiązania tynku do zbrojenia. Jeżeli czas prac przerwało się na 3 miesiące wystarczy samo mycie elewacji. Jeśli czas ten się przedłuży, konieczne jest też ponowne gruntowanie.

Dom w budowie

Ważne!

Nakładanie tynku możesz rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojnej.

Galeria: