do 13 lat gwarancjiNA SYSTEM OCIEPLEŃ

Dowiedz się więcej

do 8 lat gwarancjiNA POWŁOKĘ MALARSKĄ LUB TYNKARSKĄ

Dowiedz się więcej

GWARANTUJEMY:

 • zgodność właściwości produktów z deklarowanymi parametrami,
 • przyczepność do podłoża całego systemu FOVEO TECH S / W,
 • odporność na rozwarstwienie poszczególnych warstw całego systemu,
 • trwałość właściwosci izolacyjnych systemu FOVEO TECH S / W,
 • odporność Systemu na glony i grzyby.
 • odporność Systemu na czynniki atmosferyczne takie jak: temperatura, deszcz, śnieg, mróz, wiatr.
 • trwałość kolorów

Jak uzyskać dodatkową gwarancję?

1
Wybierz system z gwarancją podstawową
Wybierz system z gwarancją podstawową
2
Aby ją przedłużyć zleć usługę certyfikowanemu wykonawcy
Aby ją przedłużyć zleć usługę certyfikowanemu wykonawcy
3
Ciesz się długim okresem ochrony
Ciesz się długim okresem ochrony

Warianty systemu FOVEO TECH

Foveo Tech S
Foveo Tech W
 
FOVEO TECH S5 z tynkiem silikonowym FOVEO TECH S5 z tynkiem silikonowym
FOVEO TECH S7 z tynkiem silikatowo-silikonowym FOVEO TECH S7 z tynkiem silikatowo-silikonowym
FOVEO TECH S2 z tynkiem akrylowym FOVEO TECH S2 z tynkiem akrylowym
 
FOVEO TECH S5 z tynkiem silikonowym
Zaprawa klejowa KS10, KS20, KU11, KU21
Styropian EPS 70F oznaczone wg. EN 13163: EPS-EN13163 -T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70;-) 2-TR100
Kołki mocujące Wkręt-met: LFN Ø8 lub Ø10mm, LFM Ø8 lub Ø10mm; Bravoll: PTH-S lub PTH-SX; Fisher: Termoz 8SV, 8U, 8UZ; Koelner: TFIX-8M; Ejotherm: NTU, STRU
Zaprawa klejąca do siatki KU11, KU21
Siatka podtynkowa SW145, SW165
Podkład PN30
Tynk TN 30
Grunt -
Farba -
GWARANCJA
Gwarancja podstawowa 8 lat
Gwarancja rozszerzona 13 lat
Gwarancja ochrony przed korozją biologiczną 13 lat
FOVEO TECH S7 z tynkiem silikatowo-silikonowym
Zaprawa klejowa KS10, KS20, KU11, KU21
Styropian EPS 70F oznaczone wg. EN 13163: EPS-EN13163 -T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70;-) 2-TR100
Kołki mocujące Wkręt-met: LFN Ø8 lub Ø10mm, LFM Ø8 lub Ø10mm; Bravoll: PTH-S lub PTH-SX; Fisher: Termoz 8SV, 8U, 8UZ; Koelner: TFIX-8M; Ejotherm: NTU, STRU
Zaprawa klejąca do siatki KU11, KU21
Siatka podtynkowa SW145, SW165
Podkład PA10, PN30
Tynk TSS 25
Grunt -
Farba -
GWARANCJA
Gwarancja podstawowa 6 lat
Gwarancja rozszerzona 11 lat
Gwarancja ochrony przed korozją biologiczną 11 lat
FOVEO TECH S2 z tynkiem akrylowym
Zaprawa klejowa KS10, KS20, KU11, KU21
Styropian EPS 70F oznaczone wg. EN 13163: EPS-EN13163 -T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70;-) 2-TR100
Kołki mocujące Wkręt-met: LFN Ø8 lub Ø10mm, LFM Ø8 lub Ø10mm; Bravoll: PTH-S lub PTH-SX; Fisher: Termoz 8SV, 8U, 8UZ; Koelner: TFIX-8M; Ejotherm: NTU, STRU
Zaprawa klejąca do siatki KU11, KU21
Siatka podtynkowa SW145, SW165
Podkład PA10
Tynk TA11
Grunt -
Farba -
GWARANCJA
Gwarancja podstawowa 5 lat
Gwarancja rozszerzona 10 lat
Gwarancja ochrony przed korozją biologiczną 10 lat
 
FOVEO TECH W3 z tynkiem silikonowym FOVEO TECH W3 z tynkiem silikonowym
FOVEO TECH W5 z tynkiem silikatowo-silikonowym FOVEO TECH W5 z tynkiem silikatowo-silikonowym
 
FOVEO TECH W3 z tynkiem silikonowym
Zaprawa klejowa KW12, KW22
Styropian Produkowane fabrycznie płyty z wełny mineralnej (WM) według EN 13162 (płyty zwykłe, płyty lamelowe)
Kołki mocujące Wkręt-met: ŁTX Ø10, ŁMX Ø10; Bravoll: PTH-S 60/8-La; Hilti - SD-FV; Fisher: Termoz 8N, 8NZ, PN8; Koelner: KI-10, KI-10PA, TFIX-8m, KI-10N, KI-10NS, Ejotherm: STR U, SDK-U, SDM-T plus U, SDF-K plus, SDF-S plus
Zaprawa klejąca do siatki KW12, KW22
Siatka podtynkowa SW145, SW165
Podkład PN30
Tynk TN 30
Grunt -
Farba -
GWARANCJA
Gwarancja podstawowa 8 lat
Gwarancja rozszerzona 13 lat
Gwarancja ochrony przed korozją biologiczną 13 lat
FOVEO TECH W5 z tynkiem silikatowo-silikonowym
Zaprawa klejowa KW12, KW22
Styropian Produkowane fabrycznie płyty z wełny mineralnej (WM) według EN 13162 (płyty zwykłe, płyty lamelowe)
Kołki mocujące Wkręt-met: ŁTX Ø10, ŁMX Ø10; Bravoll: PTH-S 60/8-La; Hilti - SD-FV; Fisher: Termoz 8N, 8NZ, PN8; Koelner: KI-10, KI-10PA, TFIX-8m, KI-10N, KI-10NS, Ejotherm: STR U, SDK-U, SDM-T plus U, SDF-K plus, SDF-S plus
Zaprawa klejąca do siatki KW12, KW22
Siatka podtynkowa SW145, SW165
Podkład PN30
Tynk TSS 25
Grunt -
Farba -
GWARANCJA
Gwarancja podstawowa 6 lat
Gwarancja rozszerzona 11 lat
Gwarancja ochrony przed korozją biologiczną 11 lat

Zalety systemu FOVEO TECH

Trwałość kolorów

Kolor stosowanych farb i tynków nie ulega szybkiemu starzeniu. Technologia produkcji jest nadzorowana przez specjalną komórkę w Dziale Badań FFiL Śnieżka SA.

Podwójna ochrona mikrobiologiczna

Innowacyjna technologia BioCare Technology chroni elewację przed rozwojem zarodników alg i grzybów pleśniowych oraz powstawaniem ognisk korozji na ścianach.

Odporność na działanie wilgoci

System ociepleń budynków Foveo Tech S / W zamontowany z kompatybilnych elementów jest odporny na niekorzystne oddziaływanie wilgoci pochodzącej ze środowiska zewnętrznego.

Odporność na działanie ognia

Na prawidłowo wykonanym systemie ociepleń na styropianie nie występuje zjawisko tzw. pełzania ognia po powierzchni ocieplenia.

Odporność na obciążanie wiatrem

Wchodząca w skład systemu zaprawa klejąca, uzupełniona o odpowiednią liczbę łączników mechanicznych znacząco utrudnia odspojenie się FOVEO TECH S / W od ściany nawet podczas bardzo gwałtownych wiatrów.

Odporność na uderzenia

Kompatybilność poszczególnych elementów składowych wpływa na zachowanie odpowiedniej klasy odporności na uderzenie; jeśli elementy nie będą pochodziły z jednego wariantu systemu, odporność na uderzenia nie będzie odpowiednio wysoka.

Elewacja przed renowacji

GWARANTUJEMY:

 • zgodność właściwości produktów z deklarowanymi parametrami,
 • przyczepność do podłoża warstw powłoki tynkarskiej,
 • odporność powłoki tynkarskiej lub malarskiej na glony i grzyby,
 • odporność powłoki tynkarskiej lub malarskiej na czynniki atmosferyczne takie jak: temperatura, deszcz, śnieg, mróz, wiatr
 • trwałość kolorów powłoki tynkarskiej lub malarskiej.

System renowacji elewacji FOVEO TECH

System renowacji elewacji FOVEO TECH

Jak uzyskać gwarancję?

1
Etap 1

Wykonaj przegląd elewacji i usuń ewentualne usterki

Przegląd stanu elewacji - przynajmniej raz w roku w okresie wiosennym należy dokonywać dokumentowanego fotograficznie przeglądu stanu elewacji, uwzględniając szczególnie: stopień zabrudzenia, stopień utraty koloru, pojawienie się wykwitów solnych i porażenia mikrobiologicznego. Powstałe uszkodzenia mechaniczne, takie jak: mikropęknięcia, rysy, odspojenia czy uszkodzenia warstwy zbrojnej należy oczyścić i naprawić. Niezbędne jest również usunięcie wszelkich usterek i błędów w obróbce blacharskiej i orynnowaniu, gdyż mogą być one przyczyną porastania elewacji.
2
Etap 2

Umyj elewację bieżącą wodą pod ciśnieniem

Mycie elewacji - Elewację należy umyć wodą pitną pod ciśnieniem przy rozproszonym strumieniu tak aby nie spowodować uszkodzeń powierzchni. Mycie elewacji zaczynamy od góry. W przypadku silnych zabrudzeń możemy użyć detergentu (np.: płynu do mycia naczyń) i za pomocą szczotki z miękkim włosiem usunąć brud.
3
Etap 3

Nanieś preparat grzybo- i glonobójczy FOVEO TECH RG 10

Po wyschnięciu elewacji należy nanieść Preparat Grzybo- i Glonobójczy FOVEO TECH RG 10, postępując zgodnie z instrukcją na etykiecie preparatu. Produkt jest gotowy do użycia. Zaleca się nakładanie preparatu za pomocą pędzla lub wałka, zaczynając od górnej części elewacji. Ważne jest aby proces wysychania FOVEO TECH RG 10 odbywał się w sposób powolny, co gwarantuje jego skuteczne działanie. Niedopuszczalna jest zatem aplikacja w porach wysokiego nasłonecznienia. Preparat należy pozostawić na elewacji na co najmniej 6 - 12 godzin. Następnie należy spłukać resztki zanieczyszczeń woda pitną pod ciśnieniem i po wyschnięciu powierzchni, ponownie nałożyć preparat grzybo- i glonobójczy RG 10 na elewację.
4
Etap 4

Zagruntuj fasadę Gruntem Silikonowym FOVEO TECH GN 30

Przed malowaniem ściany należy zagruntować za pomocą gruntu silikonowego GN 30, postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na wyschniętą elewację należy za pomocą pedzla lub wałka nałożyć jedną warstwę preparatu. W przypadku bardzo chłonnego podłoża zaleca się nałożenie drugiej warstwy gruntu na jeszcze wilgotną powierzchnię, nakładając poprzecznie na poprzednią warstwę.
5
Etap 5

Pomaluj elewację Farbą Silikonową FOVEO TECH FN 30

Malowanie elewacji Farbą Fasadową Silikonową FOVEO TECH FN 30 należy rozpocząć nie wcześniej niż po 6 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy gruntu. Farba FN30 dostępna jest w małych pojemnikach, co znacznie ułatwia wybór koloru na elewację, pozwalając na próbne wymalowania na ścianie. Farbę należy dokładnie wymieszać. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony i utrzymania deklarowanych właściwości farby, zaleca się nałożyć dwie warstwy. Pierwszą warstwę farby można rozcieńczyć do 10% Gruntem Silikonowym GN 30. Kolejną warstwę można nałożyć po minimum 12 godzinach już bez rozcieńczania.

Regularne przeglądy stanu elewacji, mycie i prewencja przeciwko skażeniu biologicznemu zapewniają estetyczny wygląd ścian na długie lata. Fasady budynków dotknięte skażeniem mikrobiologicznym wymagają zastosowania pełnego systemu Renowacji Elewacji FOVEO TECH, który nie tylko zlikwiduje szkodliwe zarodki grzybów i glonów, ale też zabezpieczy budynek przed korozją biologiczną w przyszłości, gwarantując jednocześnie piękny i zdrowy wygląd elewacji. Dobre praktyki i zasady właściwej eksploatacji systemu ociepleń znajdują się w Instrukcji Eksploatacji systemu FOVEO TECH S / FOVEO TECH W.

Sprawdź ważność certyfikatu

Wypełnij formularz, a znajdziemy dla Ciebie certyfikowanego wykonawcę

Centrum Obsługi Gwarancji

tel.: 14 680 55 52
fax: 14 630 67 90
e-mail: