Jak zostać certyfikowanym wykonawcą Foveo-Tech?

Krok 1
Zapoznaj sie z regulaminem certyfikacji
Krok 2
Przystąp do Programu PRO+ i spełnij wymagane kryteria
  • dysponujesz zespołem liczącym co najmniej 3 osoby wykonujące prace związane z ociepleniem budynków
  • wykonałeś w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia niniejszego wniosku minimum 2 prace elewacyjne na terytorium RP z wykorzystaniem Systemu Foveo-Tech
  • jesteś zarejestrowanym uczestnikiem programu Foveo-Tech PRO+
  • zarejestrowałeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy w programie Foveo-Tech PRO+ faktury z produktami marki Foveo-Tech o łącznej minimalnej wartości punktów bonusowych wskazanych na stronie www.foveotech.pl w zakładce Certyfikacja Wykonawców
  • posiadasz osobiście lub co najmniej jedna osoba spośród osób, o których mowa w pkt 2 posiada odpowiednią znajomość sztuki budowlanej, co najmniej 2 lata praktyki w wykonywaniu prac elewacyjnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania produktów marki Foveo-Tech
Krok 3
Zbierz wymaganą ilość punktów bonusowych w programie PRO+
Progi punktowe na rok 2021
  • 3000 punktów bonusowych w przypadku wnioskowania o nowy certyfikat
  • 5500 punktów bonusowych w przypadku ubiegania się o przedłużenie wygasającego certyfikatu
Krok 5
Weź udział w spotkaniu i zostań Certyfikowanym Wykonawcą FOVEO-TECH
Informacje dotyczące miejsca i terminów zostaną przekazane drogą telefoniczną i/lub mailową
Krok 6
Ciesz się korzyściami z certyfikacji